Následky větrné smrště v Lužických horách

V pondělí 24. května 2010 po 17. hodině se přes Lužické hory přehnala bouřka doprovázená krátkou větrnou smrští. Prudký vichr vyvracel a lámal stromy v několik kilometrů dlouhém pásu hor od Jedlové přes Jelení kameny, Bouřný, Kobylu a Suchý vrch k Trávníku a dále směrem na Jablonné v Podještědí. Na několika místech byly lesy úplně zničeny. Protože jsou zničené porosty na mnoha místech neprůchodné a v postižených oblastech stále hrozí pády stromů, byl do zasažených oblastí vyhlášen zákaz vstupu, který platí od 26. června do 26. srpna 2010 s tím, že v případě potřeby může být ještě prodloužen. Oblasti se zákazem vstupu by měly být na přístupových cestách označeny výstražnými tabulkami. Orientačně je zasažená oblast vyznačena v níže uvedené mapce. Situace se ale průběžně mění, protože dřevorubci pracují poměrně rychle a velkou část důležitých turistických cest zvládli uvolnit ještě před prázdninami.

Pro představu o rozsahu následků větrné smrště Vám nabízím fotografie z některých postižených míst, pořízené během června a července 2010 (poslední aktualizace 19.7.2010).

Jedlová - Dlouhá míle

Na jižním svahu Jedlové bylo větrnou smrští postiženo několik míst. Poměrně velký pruh lesa byl zničen přímo u Dlouhé míle, po které vede žlutě značená turistická cesta pod Malý Stožec a k nádraží Chřibská. Koncem června se zde ještě netěžilo, ale v polovině července už se polomy pilně likvidovaly. Lesní silnička je normálně průchozí, ale do poškozených lesních porostů je vstup zakázán.

Jedlová - starý lom

Jedním z postižených míst na jižním svahu Jedlové je také starý pískovcový lom. Zatímco v samotném lomu bylo popadaných stormů jen pár, les na vyčnívající haldě byl téměř celý vichřicí zničen. V polovině července zde probíhala těžba.

Jedlová - u nádraží

Lesy po obou stranách cesty, vedoucí od nádraží Jedlová k Tolštejnu byly na poměrně velké ploše úplně zničeny. Cesta od nádraží směrem k Tolštejnu a Jedlové je uvolněná a bez problémů průchozí. Paseka přímo souvisí s dále uvedeným polomem na svahu Jeleních kamenů.

Jelení kameny

Asi nejvíce zde byl postižen severní svah hřbetu nad Míšeňským dolem a les severně od nádraží Jedlová. Vyhlídka na Konopáči je prakticky nedotčená, ale přístup k ní po zeleně značené stezce je těsně pod vrcholem přerušen popadanými stromy. Nebezpečné místo je možné obejít z jižní strany.

Stožec

Nevelký vršek nad Stožeckým sedlem byl zasažen ve vrcholové části, kde spadlo několik mohutných buků.

Nová Huť

Vítr řádil i ve smrčinách severně od Nové Huti. Turistická cesta přes Jelení kameny k nádraží Jedlová a ke Stožeckému sedlu byla kousek za Novou Hutí zcela neprůchodná, ale začátkem července již byla větší část stromů pořezaná.

Bouřný

Kopec Bouřný byl zasažen především ve vrcholové bučině na západní straně, kde vichr zcela zničil dva široké pruhy lesa. Popadané a přelámané stromy byly ale i v níže rostoucích smrčinách. V sobotu 5. června zde těžba ještě neprobíhala a vstup do lesů na celém kopci byl zakázán. Začátkem července byly poškozené stromy ve smrčinách na západním svahu již z větší části pořezány, zatímco bučiny v nepřístupné horní části svahu ještě ležely beze změny.

Sedlo mezi Bouřným a Kobylou

Příjemné lesní sedlo je po větrné smršti zcela změněno. Vzrostlý buk v sedle zůstal stát, stejně jako i další stromy na přilehlém svahu Bouřného, zato ale na jižní straně silničky les prakticky zmizel a nyní zde probíhá intenzivní těžba. Leinertův obrázek v sedle i nedaleko stojící Kaufmannův buk přečkaly větrnou smršť bez úhony. Na silničku z Nové Huti do Horní Světlé byl zpočátku vjezd zakázán, ale mnoho lidí jej nerespektovalo a provoz tu byl téměř stejný jako jindy. Silnička ještě není zcela uklizena a na některých místech je průjezd zúžen ležícími větvemi. Pod Bouřným je stále třeba počítat s možností setkání s lesní technikou.

Kobyla

Smrkový les na převážné části temene kopce byl z větší části zničen. V sobotu 5. června zde probíhala intenzivní těžba, kmeny stromů byly složeny na hromadách podél lesní silničky k Rousínovu. Vstup do prostoru těžby byl zakázán. Na začátku července byl zničený les již z větší části vytěžen. Paseka začíná hned v sedle pod Bouřným a táhne se po západní straně vrcholu směrem k Milštejnu. Z holého temene kopce se otevírají nové výhledy k Luži, Hvozdu, Ještědu a Ralsku. Bučina na vrcholu a jižní straně kopce zůstala prakticky nedotčená.

Suchý vrch

Na Suchém vrchu byly větrnou smrští postiženy lesy na několika místech severozápadního svahu. Asfaltová lesní silnička z údolí Hamerského potoka k Milštejnu byla brzy uvolněná, ale červeně značená turistická cesta po svahu Suchého vrchu byla ještě na začátku července zatarasená stromy a průchodná jen s velkou opatrností. V okolí již ale probíhá těžba, takže snad i tato turistická cesta bude brzy uvolněna.

Samperův obrázek

Kolem loni vykácené paseky při cestě od Milštejna na Kobylu byly větrem vyvráceny další smrky. Několik vzrostlých stromů spadlo i u silničky nad Milštejnem - mezi nimi byl bohužel i buk, na kterém visel Samperův obrázek.

Milštejn

Na Milštejně spadlo jen několik stromů. Menší zátaras je přímo před skalní bránou a několik velkých buků spadlo také na tzv. hradním hřbitůvku na jižním konci hřbetu. Okolí silničky z Milštejna směrem k Rousínovu nebylo větrnou smrští postiženo.

Les za Nadějí

Les u cesty z Naděje k Milštejnu byl na poměrně velké ploše úplně zničen. Velkou část stromů už sice dřevaři stihli do 20. června zpracovat, ale polámaných stromů zůstává ještě dost a zákaz vstupu do lesů trvá.

Křížová věž

Na ostrohu kolem Křížové věže nad Nadějí vichřice zlámala několik stromů a okolí skály je teď více odhalené.

Další informace: