II. Mezinárodní workshop ochrany přírody

Občanské sdružení přátel Lužických hor společně se Správou CHKO Lužické hory uspořádali "II. MEZINÁRODNÍ WORKSHOP OCHRANY PŘÍRODY".

Ve čtvrtek 27.11.2003 se v zasedací místnosti Městského úřadu v Jablonném v Podještědí setkali biologové, ekologové a pracovníci ochrany přírody z Čech, Německa a Polska na II. Mezinárodním workshopu ochrany přírody, aby zde prezentovali výsledky své práce a vyměnili si zkušenosti nejen z odborné činnosti a výzkumu, ale i z ekologické výchovy a spolupráce s veřejností. Semináře se zúčastnilo více než 30 zástupců řady institucí a organizací.

V prvním bloku přednášek byli účastníci semináře informováni o aktuálním stavu příprav vyhlášení chráněných oblastí soustavy NATURA 2000 v Lužických horách (přednášel M. Bílý - SCHKO Lužické hory), Jizerských horách (P. Vonička - SCHKO Jizerské hory) a v sousedním Sasku (S. Büchner - Büro für ökologische studien). Následující hodina patřila netopýrům. D. Horáček z CHKO Lužické hory podal vyčerpávající informace o výskytu a výzkumu netopýrů na Liberecku a Ch. Schmidt představila velmi zajímavý příklad spolupráce německých zoologů s veřejností, který je zaměřený na podporu výskytu netopýrů v lidských sídlech. Rozsáhlou informační kampaní se snaží vědci motivovat vlastníky a obyvatele domů, aby si "vzali do podnájmu" netopýry. I další příspěvek německých kolegů byl cennou inspirací, jak se veřejnost může zapojit do výzkumu a ochrany přírody. S. Büchner představil projekt "Nussjagd" (v překladu "Lov oříšků"), v němž mohou dospělí i děti snadno pomoci vědcům odhalit místa výskytu drobných nenápadných chráněných živočichů - plchů. Projekt zaujal i pracovníky Správy CHKO Lužické hory, kteří připravují jeho realizaci na našem území. O tomto záměru a zároveň o již probíhajícím projektu podpory dutinových pěvců a plchů na území Lužických hor informoval T. Besta - vedoucí Správy CHKO Lužické hory. Odpolední program zahájil blok přednášek na téma sovy a dutinoví pěvci. Informace o stavu monitoringu, podpory hnízdění a výzkumu potravní ekologie těchto ptáků přinesli P. Vonička a J. Thelenová (SCHKO Lužické hory). Hostem byla paní Z. Mrlíková, která pohovořila o svých výzkumných projektech ploštěnek, chřástala polního a výra velkého na území Lužických hor. Příspěvek o výskytu a dlouholetém výzkumu sokola stěhovavého na území Žitavských hor a Národního parku Saské Švýcarsko přednesl U. Augst, výsledky z NP České Švýcarsko doplnil P. Benda. V závěru semináře se Z. Vitáček (Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa) zmínil o výskytu sysla obecného na Českolipsku a M. Waldhauser (SCHKO Lužické hory) poskytl přehled vážek vyskytujících se na různých typech stanovišť Lužických hor s doprovodem velice zdařilých ilustračních diapozitivů.

Celý seminář hodnotili účastníci jako velmi přínosný z hlediska navazování spolupráce, seznámení se s činností a výsledky práce kolegů a hledání inspirace pro vytváření projektů vlastních. Další ročník workshopu se určitě opět uskuteční, jen místo konání bude zřejmě jiné, neboť němečtí kolegové se nabídli, že se ujmou organizování III. Mezinárodního workshopu ochrany přírody.

 

Správa CHKO Lužické hory
Informace od Správy CHKO Lužické hory,
Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí
telefony   -mail: luzhory@nature.cz