Kosení luk v CHKO Lužické hory v letních měsících roku 2003

(Monika Radoňová)

Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory v letošním roce zajistila organizaci kosení zhruba 28 ha podmáčených luk a odklizení posečené trávy na pozemcích, které se nacházejí v maloplošných chráněných územích, I. a II. zóně, případně biocentrech územního systému ekologické stability na území CHKO Lužické hory. Na těchto pozemcích se vyskytují chráněné a ohrožené druhy rostlin (prstnatec májový, prstnatec Fuchsův, kruštík bahenní, vachta trojlistá, všivec mokřadní a další), o jejichž uchování a záchranu se jedná.

Tráva a náletové dřeviny se odstranily na loukách v katastrálním území Chřibské, Rybniště, Arnultovic u Nového Boru, Svoru, Cvikova, Svoru, Dolního Falknova, Mařenic, Mařeniček, Krompachu, Dolní a Horní Světlé, Dolního Sedla, Kněžic a Kunratic. Podmáčené louky se nejčastěji kosily za pomoci křovinořezu a lehké mechanizace.

Vzhledem k tomu, že louky jsou společenstva vytvořená člověkem na místech, kde by jinak rostl les, k jejich zachování je třeba o ně pečovat - jednou až dvakrát ročně je kosit. V Lužických horách převažují druhově chudé louky, které jsou navíc v posledních letech často neudržovány a zapleveleny. Na podmáčených místech se přesto zachovaly louky s výskytem orchidejí a jiných vzácných rostlin. Kosení jednou ročně v období července a srpna vede ke zvýšení počtu kvetoucích rostlin. Současně se tak brání šíření plevele, náletových dřevin a roste druhová pestrost.

 

Správa CHKO Lužické hory
Informace od Správy CHKO Lužické hory,
Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí
telefony   e-mail: luzhory@nature.cz