Setkání se starosty

Pravidelné pracovní jednání pracovníků Správy CHKO Lužické hory a starostů dvaadvaceti obcí, které se nacházejí v chráněné krajinné oblasti, se uskutečnilo v pátek 7. února 2003 v zasedací místnosti Městského úřadu v Novém Boru. Pozváni byli rovněž zástupci mikroregionů a stavebních úřadů, pracovníci z oblasti výstavby a ochrany přírody. Impulsem k setkání byly volby do obecních zastupitelstev z listopadu 2002 a rovněž reforma státní správy z ledna roku 2003.

Na úvod každoročně opakovaného setkání s představiteli samosprávy uvedl vedoucí Správy CHKO Lužické hory ing. Tomáš Besta hlavní úkoly organizace pro rok 2003. Poté následoval blok věnovaný problematice územního plánování a výstavby. Další téma se týkalo rozvoje cestovního ruchu v souvislosti s ochranou přírody v CHKO Lužické hory. Představena byla činnost mikroregionů a jejich plánů do budoucna (Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko, Svazek obcí Novoborska, Svazek obcí Tolštejn). Následovalo vystoupení ing. Miloslavy Wedlichové ze Státního fondu pro životní prostředí, expozitury Liberec o dotačních titulech v roce 2003. Ing. Petr Knobloch přítomné seznámil s Programem péče o krajinu 2003. Pracovníci Správy CHKO Lužické hory vystoupili s příspěvky o obecních lesích, lučních ekosystémech v majetku obce a mimolesní zeleni, údržbě a kácení stromů. Odborný pracovník pro NATURU 2000 Mgr. Martin Bílý předložil průběžné výsledky vytváření soustavy chráněných území a její předpokládaný vliv na vlastníky pozemků a obce. Na závěr byla zmíněna problematika výstavby propojovacího vedení 110 kV Nový Bor - Varnsdorf.

 

Správa CHKO Lužické hory
Informace od Správy CHKO Lužické hory,
Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí
telefony   e-mail: luzhory@nature.cz