Povidlová hora v Lužických horách

(Jiří Růžička - Monika Radoňová)

V červnu 2002 bylo na Ministerstvu vnitra ČR zaregistrováno občanské sdružení "1. ŠVESTKOVÁ". Jedná se o pěstitelský spolek, který sdružuje na dvě desítky členů zejména z okolí Mařenic. Všichni mají společný zájem, jímž je pěstování ovocných stromů. Z názvu je patrné, na co se spolek specializuje - převážně na slivoně, ale postupně se bude věnovat také dalším ovocným stromům. Jedním z těch, kdo občanskému sdružení "1. švestková" poskytuje odborné konzultace, je rovněž Správa CHKO Lužické hory.

Naši předkové dokázali kdysi z planého stromu vyšlechtit strom, který dával užitek. Po druhé světové válce se však kromě jiného zanedbávaly i ovocné stromy, takže se málem zapomnělo, že v Lužických horách existovaly sady. Cílem občanského sdružení "1. švestková" je obnovit staré a již pomalu zašlé odrůdy stromů, kterým se v Lužických horách vždy dařilo. Tyto staré odrůdy vznikaly za určitých půdně-klimatických podmínek, což má za následek, že jsou těmto podmínkám dokonale přizpůsobeny. Proto se vyznačují neobyčejně zdravým růstem, větší jistotou sklizně, ale i vyšší odolností vůči chorobám a škůdcům. Původní myšlenka, založit sad s ovocnými stromy, se zdála zpočátku velmi prostá. Po roce existence se ukázalo, že ze spolku se musí stát řádně fungující subjekt, který má svého předsedu, zástupce, výbor a členy. Po registraci občanského sdružení "1. švestková" se nejdůležitějším úkolem stal požadavek vysadit sad na vlastním pozemku. Členům občanského sdružení se podařilo shromáždit veškeré potřebné finanční prostředky na koupi pozemku na okraji Mařenic, který získal jméno "Švestková naděje" a blízký kopec pak symbolický název "Povidlová hora".

Po roce shánění se v roce 2003 podařilo získat finanční grant, který se stal odrazovým můstkem pro založení sadu a další činnost "1. švestkové". Finanční příspěvek ve výši 35 000 korun získalo občanské sdružení od brněnské Nadace Partnerství. Nejprve byly odebrány rouby ze starých odrůd slivoní z Mařenic a okolí. Rouby byly převezeny do ovocnářského střediska při Střední zahradnické a zemědělské škole A. E. Komerse v Děčíně – Libverdě, kde byly namnoženy. Zároveň se připravil pozemek pro založení sadu. V letošním roce dojde k výsadbě namnožených ovocných stromů.

Jedním z dalších plánů je kromě údržby sadu vybudování moštárny a ovocnářské pálenice v Mařenicích. Není vyloučeno, že v budoucnu by díky aktivitě občanského sdružení "1. švestková" mohlo být vytvořeno i nové pracovní místo.

Kontakt:
Občanské sdružení "1. švestková"
předseda Jiří Růžička
Mařenice 111, 471 56 Mařenice
tel. 487 754 027, 728 666 265
ruzicka.jirka@worldonline.cz

 

Správa CHKO Lužické hory
Informace od Správy CHKO Lužické hory,
Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí
telefony   e-mail: luzhory@nature.cz