Možnosti využití pozemků na území CHKO

V současné době se rozrůstá zájem o pronájem či koupi pozemků v Chráněné krajinné oblasti Lužické hory pro podnikatelské záměry i bytovou a rekreační výstavbu. Tyto pozemky mohou být ve vlastnictví státu, fyzických nebo právnických osob a velmi často i v majetku obcí.

Správa CHKO Lužické hory je povinna ze zákona chránit zájmy ochrany přírody a krajinného rázu. Proto na některých pozemcích, kde zájmy ochrany přírody převažují, nepovoluje některé druhy využití - zejména výstavbu. Převážně se jedná o pozemky, kde je vymezen nebo vybudován Územní systém ekologické stability, případně jsou pozemky cenné z hlediska přírodovědného nebo zachování krajinného rázu.

Zájemci o koupi nebo pronájem pozemků na území CHKO Lužické hory by se měli včas informovat na Správě chráněné krajinné oblasti Lužické hory v Jablonném v Podještědí, aby předešli případnému nedorozumění. Poskytnuty jim budou informace o podmínkách využití daného území. Jedná se např. o limity vyplývající z "Plánu péče CHKO Lužické hory" či z územních plánů obcí atd.

Informace na Správě CHKO Lužické hory mohou zájemci získat v úřední dny v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin nebo po telefonické domluvě kdykoliv.

 

Správa CHKO Lužické hory
Informace od Správy CHKO Lužické hory,
Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí
telefony   e-mail: luzhory@nature.cz