Sčítání netopýrů

Na přelomu roku 2002-2003 proběhlo sčítání netopýrů zimujících v jeskyních, náhonech či štolách na území CHKO Lužické hory. Zatímco v předchozích letech probíhalo obdobné šetření pouze ve vybraných lokalitách (štola sv. Jana Evangelisty a štola sv. Kryštofa u Jiřetína pod Jedlovou, Vápenka u Doubice, podzemní prostory na Lemberku), letos poprvé zahrnulo mnohem širší oblast Lužických hor.

Z jedenácti zkoumaných lokalit byl nejvyšší počet netopýrů zjištěn ve štole Milířka (16) a v podzemním lomu v Dolním Prysku (10). Za zmínku stojí výskyt netopýra černého, chráněného soustavou NATURA 2000, v pivovarské štole A ve Cvikově. Ostatní vytipované lokality sloužily podle Daniela Horáčka ze Správy CHKO Lužické hory jako zimní útočiště pouze velmi nízkému počtu netopýrů.

Početně bohatší byly výsledky zkoumání lokalit v bezprostřední blízkosti CHKO Lužické hory. Kolem 30 až 50 netopýrů bylo napočteno v podzemním lomu ve Skalici u Nového Boru, zhruba čtyři desítky jich zimovaly v Západní jeskyni.

 

Správa CHKO Lužické hory
Informace od Správy CHKO Lužické hory,
Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí
telefony   e-mail: luzhory@nature.cz