Krajové odrůdy ovocných dřevin

Krajovou odrůdou rozumíme takovou odrůdu, která vznikla a rozšířila se ve větší oblasti za určitých půdně - klimatických místních podmínek, následkem toho jsou těmto podmínkám dokonale přizpůsobeny. Proto se zpravidla vyznačují neobyčejně zdravým vzrůstem, větším tmavým listem, větší jistotou sklizně. Rovněž je pozoruhodná jejich zvýšená odolnost proti mrazu, suchu, chorobám a škůdcům. Zvláště se pak vyznačují mnohem nižší pěstitelskou náročností. Je třeba si přiznat, že nové odrůdy sice rodí dříve a poskytují i hodnotnější sklizně, jsou však ve všech směrech náročnější než odrůdy staré.

Bohužel však změnou vlastnických vztahů k půdě a priorit zemědělské výroby dochází v posledních letech k likvidaci starých sadů a stromořadí. Tím narůstá nebezpečí ztráty krajových forem ovocných plodin na našem území. Lokální a plané ovocné dřeviny mají nezastupitelný význam ve šlechtitelských programech, kde se využívají jako výchozí zdroje.

Z tohoto důvodu je nutná konzervace starých odrůd, jejich ošetření a mapování. Předpokladem takto vedené ochrany dřevin je mapování a určení starých odrůd jako možného genetického zdroje materiálu.

Touto cestou by chtěla Správa CHKO Lužické hory oslovit případné zájemce o poskytnutí vzorků plodů z takovýchto ovocných dřevin ze svých zahrádek. Tyto vzorky pak budou odborníky (pomology) určeny.

 

Správa CHKO Lužické hory
Informace od Správy CHKO Lužické hory,
Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí
telefony   e-mail: luzhory@nature.cz