Z Lobendavy směr Praha!
Radek Andonov

Asi stostránková brožovaná kniha je věnovaná událostem konce 2. světové války na severu Čech v dubnu a květnu roku 1945, kdy zde probíhaly operace 2. polské armády, začleněné do svazku Rudé armády.
Autor na základě studia řady písemných pramenů i vzpomínek pamětníků podává plastický obraz tehdejší situace z pohledu obyvatel i bojujících stran. Věnuje se přitom nejen popisu strategických pohybů jednotlivých armád, ale i jednotlivým bojovým operacím, střetnutím a individuálním vzpomínkám vojáků nebo místních obyvatel. Kniha je významným příspěvkem k poznání dosud málo známé historie osvobozování severních Čech.
První část knihy se pokouší osvětlit širší kontext tehdejších událostí. Zmiňuje například zoufalou mobilizaci posledních německých záloh a roli Volkssturmu, probíhající opevňovací práce, snahu o narušení válečné výroby hloubkovými nálety a informuje o charakteristice a výzbroji zúčastněných vojenských jednotek. Velká pozornost je věnována dubnovému protiútoku německé 4. tankové armády v okolí Budyšína, který ovlivnil další vývoj událostí. V další části knihy je chronologicky popsaný postup 2. polské armády při osvobozování našeho území mezi 7. a 11. květnem 1945. Začíná jejím nástupem k československým hranicím, pokračuje boji v okolí Severní a Lobendavy, dalším postupem přes Děčínsko a líčením situace v samotném Děčíně až po závěrečný přesun přes Mělník do Prahy.
Text knihy doplňuje řada vysvětlujících map a současných i dobových fotografií.

Knihu vydalo Oblastní muzeum v Děčíně v roce 2020.