Z hudební minulosti Šluknovska

Igor Heinz

Pěkně zpracovaná vázaná kniha nabízí na více než 250 stranách ucelený přehled historického vývoje hudby v oblasti Šluknovského výběžku a jeho širšího okolí. Hudebník a badatel Igor Heinz v knize zpracoval množství zajímavých informací o regionální hudbě až do roku 1830, kdy byla ve Varnsdorfu provedena Beethovenova Missa Solemnis.
Kniha je rozdělena do 6 kapitol podle šlechtických rodů, kterým Šluknovsko postupně patřilo (Berkové z Dubé, Šlejnicové, Kinští, Dietrichsteinové a Harrachové, Salmové a Liechtensteinové). Každá z nich začíná historickým přehledem, z něhož si čtenář může vytvořit představu, za jakých podmínek hudebníci tvořili a interpretovali svá díla. Dále se seznámí s hudebním životem, tvorbou a nejvýznamnějšími skladateli i hudebníky každého období. Čtivou formou psaný text je doplněn množstvím fotografií a dokumentů, mezi nimiž jsou i faximilie notových záznamů. Text je doplněn jmenným rejstříkem.

Knihu vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v roce 2012.
V roce 2013 kniha vyšla i v německém překladu s názvem: Musikalische Kostbarkeiten aus dem Nordböhmischen Niederland - Vom Mittelalter bis zur Missa solemnis 1830.