Varhany a varhanáři na Českolipsku

Tomáš Horák

Brožovaná knížka shrnuje informace o varhanářství na území Českolipského okresu. V úvodních kapitolách se dočteme o historii varhanářství, o varhanářských dílnách, které v minulosti na Českolipsku působily, a stručně také o výrobcích a opravářích jiných hudebních nástrojů. Hlavní část knížky představuje katalog všech známých varhan, abecedně seřazený podle obcí. Popsáno je zde okolo stovky nástrojů, z nichž se bohužel jen menší část dochovala do dnešních dnů. U jednotlivých nástrojů najdeme stručnou charakteristiku a popis jejich dispozice, údaje o historii, opravách a přestavbách, a informaci o současném stavu nástroje. Text doplňují černobílé fotografie některých nástrojů a malá barevná příloha. Na konci knížky je rejstřík varhanářů, kteří pracovali na území okresu do poloviny 20. století, několik obrázků znázorňujících základní části varhan a slovníček odborných termínů.

Knížku vydal Státní okresní archiv v České Lípě v roce 1996.