Vlakopis lužický

Zdeněk Šindlauer

Kniha s podtitulem "Putování po železných drahách v Lužických horách" volně navazuje na starší knížku nazvanou "Už dlouho nejel žádnej vlak". Autor se v ní věnuje novější historii železnic v širokém okolí Lužických hor přibližně od roku 1925 do současnosti a zajímavou formou připomíná významné události a příběhy, které ovlivňovaly železniční provoz v této oblasti. Mezi jednotlivými kapitolami jsou vloženy krátké dodatky, sloužící k oddechu nebo poučení čtenářů. Čtenářsky přístupnou formou psaná knížka je doplněna řadou přehledných mapek a autorovými kresbami různých míst zdejších tratí. Ke knížce je také přiložena pozoruhodná kreslená železniční mapa oblasti s vyznačenými stanicemi, kilometráží jednotlivých tratí, daty zahájení i zrušení provozu a řadou dalších údajů.

Knihu vydalo Dopravní vydavatelství K-Report v roce 2004.