Varnsdorf a jeho historické pamětihodnosti od založení až do roku 1850

Alois Palme

Varnsdorf a jeho historické pamětihodnosti od založení až do roku 1850

Knížka je českým překladem původního německy psaného originálu z roku 1922, shrnujícího dějiny města od jeho počátků až do poloviny 19. století. Jednotlivé kapitoly jsou věnované místopisným údajům, osídlení, církevním záležitostem, školství, obecní správě a obecně prospěšným zařízením, přírodním katastrofám a válečným událostem. Text je doplněn několika přílohami, kopiemi historických listin a rejstříkem. Nové vydání navíc obsahuje přehled dobových měr a vah a krátký medailónek autora Aloise Palmeho. Toto dílo mělo v době svého vzniku zásadní význam pro popularizaci dějin města, a i když je dnes již v některých ohledech historicky zastaralé, patří stále k často využívaným a citovaným pramenům regionální historie.
V roce 2000 vyšel ještě překlad volného pokračování této kroniky, věnovaného období od roku 1848 do roku 1922, sepsaného neznámými Palmeho pokračovateli.

Knihu vydal v roce 1999 Kruh přátel muzea Varnsdorf.