Tonoucí ostrovy

František Vydra

Tonoucí ostrovy

Knížka seznamuje čtenáře s minulostí i současností málo známého slovanského národa Lužických Srbů, který dodnes žije na území Německa severně od našich hranic. V Čechách se dnes bohužel o Lužických Srbech ví jen velmi málo a tato knížka je jednou z možností, jak se blíže seznámit nejen s jejich osudy, ale i s jejich významnými osobnostmi, uměním a kulturními tradicemi.

Brožurku vydalo v roce 1999 nakladatelství Sursum v Tišnově.