Stalo se na severu Čech - 1900/2000

Roman Karpaš a kolektiv

Rozsáhlá výpravná publikace souborně zachycuje významné události, ke kterým došlo během posledního století na území současného Libereckého kraje - na Českolipsku, Liberecku, Jablonecku a Semilsku. Události každého roku jsou zachyceny na 1-2 stránkách. V úvodu každého roku jsou vždy stručně zmíněny zásadní celostátní nebo světové události, které dění v daném roce nejvíce ovlivnily. Nejdůležitější regionální události jsou uvedeny formou souvislého textu, ostatní jsou popsány stručněji v chronologicky řazeném přehledu. Obraz doby doplňují také zajímavé a v některých případech i zcela unikátní fotografie. Díky spolupráci celé řady historiků a vlastivědných badatelů vznikla velmi zajímavá a obsažná kniha, podávající ucelený přehled o jednom století vývoje Libereckého kraje a o životě jeho obyvatel. Protože v knize nebylo možné uvést všechny významné události, autoři vybrali hlavně ty nejdůležitější, ale nevyhýbali se ani různým kuriozitám. Svým zpracováním je kniha vhodná nejen pro vážné zájemce o regionální historii, ale i pro ostatní čtenáře, kteří v ní najdou řadu zajímavostí ze svého okolí. Některým zvlášť významným historickým událostem a obdobím jsou věnovány samostatné kapitoly. Snadné orientaci v rozsáhlém textu knihy napomáhá vedle chronologického řazení také podrobný věcný, místní a jmenný rejstřík.

Knížku vydalo v roce 2000 liberecké Nakladatelství 555.