Skalní sídlo u Sloupu

František Gabriel, Kamil Podroužek, Pavel Zahradník

Autoři se v poměrně útlé brožurce podrobně věnují mohutnému skalnímu suku u Sloupu, který je všeobecně považován za skalní hrad. Čtenáři se seznámí s historií, vývojem i proměnami tohoto skalního sídla a zejména s nejstaršími středověkými pozůstatky, které zřejmě souvisely s bývalým hradem. Na základě zjištěných skutečností autoři předpokládají, že se nejedná o skalní hrad, ale že většina úprav skalního masivu pochází až z doby stavby poustevny po roce 1690. Před jejím vybudováním zde bylo zřejmě jen několik nevelkých objektů, sloužících jako strážnice a poslední útočiště obyvatelům hradu, který však pravděpodobně nestál přímo na skále, ale jen na jejím úpatí. Text je doplněn několika černobílými fotografiemi a názornými plánky celého skalního sídla.

Brožurku vydala Společnost přátel starožitností jako 10. svazek své Vlastivědné knihovničky v pražském nakladatelství Unicornis roku 2001.