Střípky z dějin finanční stráže v Lužických horách

Jaroslav Beneš

Knížka je věnována historii finanční stráže v Lužických horách. Finanční stráž byla ozbrojeným sborem, podléhajícím ministerstvu financí, určeným ke střežení státní hranice. Autor seznamuje s historií a působením tohoto sboru v oblasti Lužických hor od jeho vzniku v roce 1843. Popisuje organizační vývoj finanční stráže před rokem 1918 a její činnost v období první Československé republiky. Obsáhle je popsáno zapojení finanční stráže do struktur Stráže obrany státu a zejména osudy finanční stráže v Lužických horách od září do října 1938. Popsán je i ústup z hranic po mnichovské dohodě a služba na nových hranicích do roku 1940, kdy byla finanční stráž zlikvidována, a mnoho jejích příslušníků se pak zapojilo do odboje. V roce 1945 byla finanční stráž obnovena a stala se významnou činitelkou v rozvoji osvobozeného pohraničí. Po komunistickém převratu v únoru 1948 už její činnost nebyla žádoucí, a proto došlo k její likvidaci. Všem těmto stránkám historie je v knize věnována pozornost. Kromě historie sboru autor popisuje také jednotlivé úřady finanční stráže v Lužických horách, jejich vývoj a personální obsazení. Velký prostor je věnován i historii celních úřadů, které fungovaly na hraničních přechodech v Horní Světlé, Krompachu-Valech a Petrovicích, a jejichž historie je dnes již téměř zapomenuta.
Na 188 stranách textu najdeme také zajímavé informace k historii obcí v Lužických horách. Kniha obsahuje více než 170 dobových fotografií, z nichž velká část pochází ze soukromých archivů rodin bývalých strážců hranic, a jsou tak unikátním dokumentem. Kniha je kvalitním příspěvkem k regionální historii jak Lužických hor, tak i sboru finanční stráže.

Knížku vydalo v roce 2013 nakladatelství Fortprint ve Dvoře Králové nad Labem.

 

Knížku je možné zakoupit v pokladně Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, nebo přímo u autora na e-mailu: MBBB@seznam.cz.