Rabštejnské údolí

Petr Joza

Velmi podrobně zpracovaná knížka je věnována historii továren a koncentračního tábora v Rabštejnském údolí u České Kamenice. V první části autor seznamuje čtenáře se vznikem a vývojem Rabštejnských přádelen, vybudovaných českokamenickým velkoprůmyslníkem Franzem Preidlem v 60. letech 19. století, až do jejich zániku v roce 1931. V další části je podrobně popsána přestavba opuštěných přádelen pro válečnou výrobu německé letecké firmy Weser a podmínky, za jakých se zde vyrábělo. Značný prostor je věnován životu nuceně nasazených dělníků a válečných zajatců, soustředěných ve zdejším koncentračním táboře a v několika pracovních táborech v okolí. Třetí část knihy je věnována poválečnému období, kdy byl v Rabštejně zřízen internační tábor a sběrný tábor pro vysidlované Němce. Knížka jedinečným způsobem seznamuje s pohnutou minulostí tohoto dnes poněkud zapomenutého místa. Text je doplněn řadou zajímavých dobových fotografií a dokumentů.

Knížku vydalo Okresní muzeum v Děčíně v roce 2002.