Památné stromy Libereckého kraje

Martin Modrý

Brožurka seznamuje s památnými stromy na území Libereckého kraje. Protože jich je v kraji evidováno více než 240, nemohly zde být popsány všechny stromy jednotlivě. Knížka je proto rozčleněna do kapitol podle druhů. Na prvním místě jsou lípy, kterých je mezi památnými stromy nejvíce, a postupně jsou popsány všechny druhy památných stromů až po ty exotické, jakými jsou například cypřišek nebo magnolie. U každého druhu je uvedena základní charakteristika a hlavní rozlišovací znaky, zdůrazněn je věk, kterého se stromy dožívají, a jmenovitě jsou uvedeny stromy, které si zaslouží zvláštní pozornost. Ty nejzajímavější z nich jsou představeny také na fotografiích. Knížku uzavírá seznam všech památných stromů v kraji a vložena je i přehledná mapka s vyznačením jejich polohy.

Knížku vydal Liberecký kraj, resort životního prostředí a zemědělství v roce 2004 jako neprodejný propagační materiál.