Přírodní klenoty Podještědí

Dominik Rubáš

Rozsáhlá a graficky pěkně zpracovaná vázaná kniha je věnovaná přírodním zajímavostem v krajině mezi Libercem, Turnovem, Mnichovým Hradištěm, Stráží pod Ralskem a Jablonným v Podještědí. Po úvodní kapitole, věnované geografické charakteristice oblasti, rostlinám, živočichům a ochraně přírody, následuje velmi obsáhlá hlavní část, která je pro větší přehlednost rozčleněná do sedmi menších územních celků. Popis každého z nich začíná turistickou mapou s vyznačením přírodních zajímavostí, popsaných podrobněji v dalším textu. Na 386 stranách je populárně-naučnou formou představeno několik set vrchů, skal, jeskyní, památných stromů, pramenů, studánek, potoků, rybníků, vyhlídkových míst, chráněných území a dalších zajímavých lokalit. Text doprovází téměř osm set barevných fotografií a najdeme zde i několik básní z Podještědí, výsledky rozborů vody z 15 pramenů a slovník geologických a geomorfologických pojmů.

Knihu vydal autor vlastním nákladem v roce 2017