Pověsti z kraje uhlířů a sklářů

Vladislav Jindra, Jan Vobr

Pověsti z kraje uhlířů a sklářů

V knížce najdeme lidové pověsti a legendy z širšího okolí Nového Boru, Sloupu, Kamenického Šenova a České Kamenice, které si kdysi vyprávěli původní obyvatelé, a které zaznamenali staří vlastivědní autoři. Z této bohaté studnice autor vybral přes 20 pověstí, které s mimořádným citem upravil a rozšířil do poutavého vyprávění. Při čtení se také stručně seznámíme s některými historickými souvislostmi a se způsobem života tehdejších obyvatel.

Knížku vydal městský úřad v Novém Boru v roce 1995.