Putování po duchovním panství Krásnolipska

Natálie Belisová

Obsahově i graficky pěkně upravená knížka seznamuje čtenáře s historií a současným stavem drobných sakrálních staveb - kapliček, soch a křížů, rozesetých po krajině v okolí Krásné Lípy. Autorka před námi čtivou a poutavou formou rozvíjí dávno zapomenuté osudy starých památek, poskládané z  drobných střípků, nalezených ve starých kronikách, farních soupisech a dalších dokumentech, které měly to štěstí, že se dochovaly do dnešních dnů. V knížce je uvedeno více než šedesát těchto památek - 60 starých příběhů, ve kterých můžeme aspoň letmo nahlédnout do osudů původních obyvatel, kteří tyto památky stavěli a dlouhá léta se o ně starali. Knížka nenabízí jen historické údaje o drobných památkách kolem nás, ale zároveň vybízí k zamyšlení nad jejich smyslem a hodnotou v současné době, nad jejich místem v krajině i nad zlobou a lhostejností, se kterou bylo mnoho z nich ve 2. polovině 20. století zničeno. Knížka je doplněna množstvím dobových fotografií a dalších ilustrací.

Knížku vydal Vladimír Hanák z Děčína v roce 2005.