Přehled dějin města Krásné Lípy s okolím do konce třicetileté války

Richard Klos

Knížka zajímavou formou informuje o nejstarším vývoji města Krásné Lípy od prvních nejistých zpráv až do konce třicetileté války. Autor se pokusil na základě archivních pramenů, novodobých historických poznatků a výsledků archeologických průzkumů sestavit pokud možno ucelený historický přehled vývoje města a zároveň uvést na pravou míru některé v minulosti uváděné historické omyly a nepřesnosti. Knížka je napsána čtivou formou a nabízí řadu zajímavých detailů, dokreslujících život středověkého města i jeho obyvatel v různých obdobích naší historie. Text o 49 stranách je doplněn chronologickou tabulkou významných událostí a řadou kreslených grafických příloh. V závěru je uveden jmenný a místopisný rejstřík.

Knížku vydalo město Krásná Lípa v roce 1995, rozšířené druhé vydání vyšlo v roce 1997.