Maloplošná chráněná území Libereckého kraje

Martin Modrý, Jarmila Sýkorová

Brožurka nabízí souhrnný přehled všech maloplošných chráněných území v Libereckém kraji. Na 120 stranách představuje celkem 109 přírodních památek a rezervací. U každé z nich je kromě několika základních údajů stručně uvedena přírodovědná charakteristika a hlavní důvody ochrany. Text je doplněn množstvím barevných fotografií a přiložena je i přehledná mapka s vyznačením polohy jednotlivých chráněných území.

Knížku vydal Liberecký kraj, resort životního prostředí a zemědělství v roce 2004 jako neprodejný propagační materiál.