Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Libereckém kraji

Vratislav Nejedlý, Pavel Zahradník

Knížka je jednou z řady publikací, shrnujících dostupné informace o jedné z nejvýznamnějších kategorií sochařských památek na území České republiky. Popisuje celkem 86 kamenných sloupů z Libereckého kraje, zahrnujícího okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily. Po úvodním shrnutí základních poznatků následuje encyklopedický soubor všech zdokumentovaných sloupů, rozdělený podle okresů a obcí. U každého sloupu je uveden co nejúplnější soubor známých poznatků, doplněný fotografiemi a citací originálních pramenů. Kromě historických údajů a popisu památky jsou uvedeny i podrobnosti o minulých opravách a renovacích. Kniha je určena především historikům, památkářům a restaurátorům, ale i laický zájemce v ní najde řadu zajímavých informací. Knihu doplňuje malá barevná příloha a orientační mapky okresů s vyznačením polohy popsaných sloupů.

Knihu vydalo pražské nakladatelství Jalna v roce 2003.