Lužické a Žitavské hory

Kolektiv autorů

Poněkud netradičně zpracovaný průvodce seznamuje na 66 stranách s přírodními a kulturními zajímavostmi Lužických a Žitavských hor. Po úvodní kapitole, věnované všeobecné charakteristice CHKO Lužické hory, následují stručné informace o maloplošných chráněných územích, památných stromech a jiných přírodních zajímavostech. Další kapitola seznamuje s historickým vývojem a nejvýznamnějšími kulturními památkami, uvedeny jsou také naučné stezky a na závěr je představena sousední CHKO Žitavské hory s jejími přírodními a turistickými zajímavostmi. Graficky pěkně upravená brožurka je doplněna téměř stovkou barevných fotografií a schematickou mapkou. Průvodce vyšel také v německé verzi.

Průvodce vydalo Občanské sdružení přátel Lužických hor v Jablonném v Podještědí v roce 2003.