Lidové památky Českého Švýcarska

Natálie Belisová, Zdeněk Patzelt, Václav Sojka

Výpravná a bohatě ilustrovaná publikace je věnována lidovým památkám, které jsou jedinečnou součástí romantické krajiny Českého Švýcarska. V 6 kapitolách jsou slovem a obrazem představeny staré podstávkové domy, ale i hospodářské a technické stavby, staré vodní náhony, skalní sklepy, výklenky nebo drobné sakrální památky. Závěrečná kapitola shrnuje současný stav a perspektivy péče o zdejší památky. Poutavý text doprovází množství působivých barevných fotografií, které zachycují bohatství lidové architektury od větších architektonických celků přirozeně zasazených v krajině, přes jednotlivé domy, stodoly, sklepy a drobné památky až po detaily kamenických děl, dřevěných konstrukcí, břidlicového obložení, nebo staré kování a vybavení tehdejších domácností. V knížce najdeme i několik názorných kreseb, vysvětlujících konstrukci a uspořádání lidových domů. Na konci knihy je německé resumé s popisky jednotlivých obrázků.

Knihu vydala Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v Krásné Lípě v roce 2006.