Lužické hory a Ještědský hřbet

Kolektiv autorů

Poměrně obsáhlý turistický průvodce je rozčleněn do tří částí. Ve všeobecné části najdete stručné informace o přírodních poměrech oblasti, jejím historickém a kulturním vývoji a významných památkách. Ve druhé, turistické části, jsou podrobně popsány všechny turistické trasy, doplněné stručným přehledem zajímavostí na německé straně - v Žitavských horách. Třetí část průvodce obsahuje podrobný místopisný seznam, v němž jsou popsány jednotlivé zajímavosti v abecedním pořadí. Průvodce je doplněn přehlednou turistickou mapkou v měřítku 1:100000.

Průvodce vydalo v roce 1987 nakladatelství Olympia v Praze.