Kytlicko - sklářské vesnice na horní Kamenici

Hana Slavíčková, František Cvrk

Knížka zajímavým způsobem seznamuje čtenáře s historií a vývojem sklářských osad Falknova, Dolního Falknova, Kytlic a Mlýnů, ležících v srdci Lužických hor na horním toku říčky Kamenice. Autoři zde podrobně a zároveň čtivě shrnují pestrý historický vývoj oblasti a jeho vliv na rozvoj jednotlivých obcí. Zvláštní pozornost přitom věnují sklářské výrobě, která byla hlavním zdrojem obživy zdejších obyvatel. Text knížky je doplněn množstvím reprodukcí starých map a fotografií.

Knížku vydali v roce 1993 pracovníci Státního okresního archivu v Děčíně a děčínské pobočky státního oblastního archivu Litoměřice.