Kamenický Šenov na starých pohlednicích

Jaroslav Polák

Kniha je komentovanou sbírkou historických pohlednic, přinášející zajímavý pohled na historii a proměny města na konci 19. a v 1. polovině 20. století. Seznamuje nejen s městskými ulicemi, domy a zákoutími, ale také se sklářskou výrobou a obchodem, které měly na život města významný vliv. V knížce je uvedeno bezmála 150 historických pohlednic, které představují celé město včetně připojené osady Prácheň a proslulé Panské skály. Knížka je dvojjazyčná, všechny texty i popisy pohlednic jsou v ní česky a německy.

Knihu vydalo v roce 2013 nakladatelství Polart.