Krajina kovaných křížů

Jiří Belis, Natalie Belisová, Petra Červinková

Pěkně zpracovaná vázaná kniha je věnovaná starým kovaným křížům s malovanými plechovými siluetami, které jsou charakteristickou součástí krajiny Děčínska a Šluknovska. Na 280 stranách se dozvíme mnoho zajímavých informací o jejich smyslu, zasazení do krajiny a ikonografické symbolice, seznámíme se s důvody jejich zřizování, způsobem stavby i finanční náročností. Velká část knihy je věnovaná péči a obnově těchto památek Podrobně vysvětluje principy konstrukce, technologii zpracování i detaily upevnění plechových siluet a dalších součástí výzdoby, a vysvětluje optimální způsoby konzervace a obnovy. Přestože je kniha zaměřená hodně technicky, její text je dobře čitelný a zajímavý. V jednotlivých kapitolách jsou vždy uvedené příklady konkrétních křížů a řada historických i současných obrázků. Na konci knihy najdeme soupis všech dodnes dochovaných i historicky doložených zaniklých kovaných křížů na Děčínsku.

Knížku vydalo Národní muzeum v Praze v roce 2015.