Jablonné v Podještědí - pohledy do minulosti

Kolektiv autorů

Jablonné v Podještědí - pohledy do minulosti

Zajímavá a obsáhlá knížka, vydaná k 750. výročí založení města, přináší na 146 stranách řadu zajímavých informací a jedinečných obrázků, dokumentujících historii tohoto starobylého městečka.
Šestnáct kapitol od několika autorů netvoří souvislé pojednání o historickém vývoji města, ale představuje soubor samostatných pohledů na nejdůležitější historické události a na osudy zajímavých pamětihodností města a jeho okolí. Čtivě napsaný text je doplněn 120 obrázky, většinou historickými pohlednicemi a dobovými fotografiemi, které dokumentují původní atmosféru městečka a jeho postupné proměny.

Knížku pro město Jablonné v Podještědí vydal v roce 1998 Vlastivědný spolek Českolipska.