Josef Lorenz, cestář a fotograf

Petr Joza

Pěkně zpracovaná kniha na 216 stranách připomíná amatérského fotografa Josefa Lorenze ze Srbské Kamenice, který žil v letech 1846-1914. Úvodní kapitola seznamuje čtenáře s životní cestou a osudy domácího přadláka a později cestáře, který se ve svém volném čase začal věnovat fotografování krajiny a obcí ve svém okolí. Později získal koncesi na fotografickou živnost a své snímky prodával i jako pohlednice.
Autor knihy podává ucelený přehled Lorenzovy tvorby a líčí osudy jeho díla, z něhož se do dnešní doby dochovala bohužel jenom část. Hlavní obsah knihy představuje více než 180 dochovaných Lorenzových fotografií z Českého Švýcarska, okolí České Kamenice a Děčína. Jednotlivé snímky jsou doplněny velmi podrobnými popisky, které se zcela vymykají tomu, na co jsme zvyklí z jiných přehledů starých pohlednic. Dozvíme se z nich nejen o fotografovaných místech, ale také detaily o historii a využití jednotlivých domů a osudech jejich tehdejších majitelů. Kniha tak není jen přehledem Lorenzova díla a souborem starých pohlednic, ale i zajímavým pohledem do historie jednotlivých obcí a svědectvím o životě jejich tehdejších obyvatel.

Knihu vydala Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost v Děčíně v roce 2020.