Jiřetín pod Jedlovou

Jan Smetana

Obsáhlá a podrobně zpracovaná knížka, vydaná k 450. výročí založení obce, přináší nepřeberné množství informací z historie i současnosti nejen samotného Jiřetína, ale i jeho širšího okolí. Autor na více než 200 stranách seznamuje s dávnou historií Šluknovska a Tolštejnska, se vznikem a vývojem zdejších obcí a středověkého střediska panství - hradu Tolštejna. Velká pozornost je věnována historii dolování, které bylo hlavním důvodem založení městečka v roce 1548, ale dozvíte se také řadu zajímavostí o hospodářském rozvoji kraje a o životě jeho obyvatel v dobách rozkvětu i v časech méně příznivých. Do současnosti dovedená historie vývoje je v závěru doplněna o některé záměry rozvoje obce v nejbližší době. Čtivě napsaný text je doplněn řadou současných fotografií i dobových map a obrázků.

Knížku vydala v roce 1998 obec Jiřetín pod Jedlovou.