Hraničáři pod Luží '38

Kolektiv autorů

Sborník byl vydán při příležitosti odhalení pomníku obráncům československých hranic v Dolní Světlé. Na téměř 130 stranách přináší 9 příspěvků, věnovaných místním událostem v září 1938, ale i dalším souvisejícím tématům. Základem sborníku je podrobný popis přepadení celního úřadu v Horní Světlé, doplněný osobními vzpomínkami dvou přímých účastníků a výpisem z kroniky české obecné školy ve Cvikově. Další články jsou věnované působení Stráže obrany státu v Lužických horách a na sousedním Šluknovsku a nejrozsáhlejším příspěvkem je kronikářsky pojatá práce, chronologicky popisující konkrétní události v českém a moravském pohraničí v letech 1938-1939. Celý sborník uzavírá popis návštěv Adolfa Hitlera v severních Čechách v letech 1938-1939. Součástí sborníku je obsáhlá obrazová příloha, sestávající z reprodukcí různých dokumentů a unikátních dobových fotografií. Druhé vydání z roku 2004 bylo navíc doplněno sedmi barevnými fotografiemi z odhalení pomníku v Horní Světlé.

Sborník vydalo nakladatelství Fortprint ve Dvoře Králové nad Labem.