Hrady okresu Česká Lípa

František Gabriel, Jaroslav Panáček

Rozsáhlá kniha shrnuje výsledky dlouhodobého výzkumu starých hradů českolipského okresu. Vedle obecně známých lokalit zde najdeme i místa téměř neznámá či zaniklá, a pozornost je věnována i lokalitám sporným, zmiňovaným jen v lidových pověstech. V první části knihy je přehled písemných zpráv o jednotlivých hradech a stručný popis jejich historického vývoje, ve druhé části najdeme podrobné popisy jednotlivých hradů, založené na terénním průzkumu. U každého hradu je uvedena přesná lokalizace, jeho historická i současná jména a podrobný popis dochovaných zbytků. Nechybí ani přehled archeologických pramenů a publikované literatury. U každého hradu je podrobný plánek a text je také doplněn řadou starších obrázků a současných fotografií.

Knihu vydalo v roce 2000 pražské nakladatelství ARGO.