Třicet dva hodin mezi psem a vlkem

Jan Tichý

Knížka vychází ze skutečných událostí, které se odehrály měsíc po skončení 2. světové války v Novém Boru. Do města přicházejí české revoluční gardy a provádějí domovní prohlídky, při nichž hledají zbraně, vojenskou výstroj nebo rozhlasové přijímače. Desítky německých občanů jsou odvedeny na náměstí a po několikahodinovém mučení je osm z nich zastřeleno. Jejich rodiny jsou poté nuceně odvezeny do Německa. Během převozu gardisté zavraždili také německého primáře novoborské nemocnice. Hromadná vražda měla zastrašit místní Němce a posloužit jako argument pro podporu nezbytnosti odsunu jako jediného řešení bezpečnostní situace. Knížka není přísně faktografickým dokumentem, ale literární fabulací, snažící se zachytit dramatické změny vztahů po 2. světové válce. Krutý příběh, v němž se lidskost střetává se svévolí a mstou, poukazuje na opojnost moci a neoprávněnost krvavé oslavy vítězství. Na konci knížky jsou uvedena skutečná historická fakta, ze kterých děj vychází.
Knížka vyvolala mezi obyvateli velmi emotivní diskuse, které vedly v říjnu 2009 až k uspořádání historického semináře, jehož cílem bylo shromáždit dostupné dokumenty a na jejich základě objasnit celou událost a okolnosti, které ji ovlivnily.

Knížku vydalo v roce 2007 pražské nakladatelství Akropolis.