Geologické zajímavosti Libereckého kraje

Petr Kühn

Brožurka seznamuje s nejzajímavějšími geologickými útvary na území Libereckého kraje. Úvodní kapitola přináší stručný přehled geologické stavby a vývoje území kraje a za ní následují popisy 93 vybraných geologických zajímavostí. Každé z nich je věnovaná jedna stránka se stručným popisem místa a jeho geologickou charakteristikou, doplněná barevnými fotografiemi. Přiložena je také přehledná geologická mapa s vyznačením popsaných lokalit. Knížka dokumentuje značnou geologickou pestrost Libereckého kraje a nabízí celou řadu tipů k zajímavým výletům.

Knížku vydal Liberecký kraj, resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky v roce 2006 jako neprodejný propagační materiál.