Smutný osud evangelického kostela v Novém Boru

Michal Rádl

Nevelká brožurka zachycuje osudy evangelického kostela Krista Spasitele v Novém Boru. Na 17 stránkách textu autor na základě archivních materiálů popisuje nejen historii kostela od položení základního kamene v roce 1901 až po demolici požárem zničené stavby v roce 1983, ale věnuje se také vývoji a šíření evangelické víry na Novoborsku. Součástí brožurky je obrazová příloha s reprodukcemi dobových dokumentů a fotografiemi kostela v různých obdobích.

Neprodejnou brožurku vydalo v roce 2013 město Nový Bor.