Cvikov 650 let

Kolektiv autorů

Kniha byla vydána k 650. výročí první historické zmínky o městě. Její první část je věnována vývoji města a panství před rokem 1938. Období 2. světové války je prakticky vynecháno a vzniklou mezeru vyplňuje stručná předválečná historie několika okolních obcí a osad. Třetí část seznamuje s novodobými dějinami města a nakonec je uvedeno několik starých místních pověstí. Kvalita knihy mohla být lepší. Některé kapitoly nejsou moc poutavé a dobře nepůsobí ani přehled důležitých dat z dějin, který se v poválečné době mění na nudný výčet nejrůznějších drobných staveb. Srozumitelnost textu snižují jazykové chyby a nejasné formulace, ale najdeme zde bohužel i celou řadu faktických chyb v datech a popisech historických událostí. Text je doplněn řadou černobílých dobových fotografií a nevelkou barevnou přílohou se současnými obrázky města a zajímavých míst v okolí.

Knihu vydalo pražské nakladatelství Maroli a město Cvikov v roce 2002.