Místní dráha Česká Lípa - Kamenický Šenov - Česká Kamenice

Luděk Čada, Jan Koutný, Radek Sedláček, Jiří Strnad

Tato knížka je zcela přepracovaným vydáním starší brožurky z roku 1994. Na jejích stránkách se můžeme podrobně seznámit s historií této zajímavé horské tratě až do zrušení pravidelného provozu v roce 1979. Část knížky je věnována také detailnímu popisu tratě, drážních budov, lokomotiv a vozů, které zde jezdily, a v závěru je uveden krátký přehled dochovaných pozůstatků zrušené trati. Knížka se věnuje pouze historii původního provozu a nezabývá se současným muzejním využitím zbytku tratě z České Kamenice do Kamenického Šenova. Text knížky je doplněn bohatým obrazovým materiálem, mapkami, plánky, výkresy, dobovými dokumenty, historickými pohlednicemi a současnými fotografiemi.

Knížku vydalo Vydavatelství dopravní literatury ing. L. Čady v Litoměřicích a Vydavatelství dopravní literatury ing. Radka Sedláčka v Chlumci nad Cidlinou v roce 2001.