Česká Kamenice

Kolektiv autorů

Prostý název města uvádí velmi kvalitně zpracovanou reprezentativní publikaci, která zajímavou a poutavou formou seznamuje čtenáře s bohatou historií České Kamenice a jejího okolí. Přes 400 stran textu je chronologicky rozčleněno do několika kapitol. Úvod je věnován krajině, v níž město leží, další kapitoly nabízí ucelený obraz o vývoji města a jeho okolí od prvních stop osídlení až do konce 20. století. Na přípravě knihy se podílela řada odborníků z regionálních archivů a muzeí. Kniha však není odborným pojednáním, ale poutavým populárně-naučným vyprávěním, určeným širokému okruhu čtenářů. Text je doplněn velkým množstvím kvalitních ilustrací, map, starých pohlednic a současných i dobových fotografií.

Knihu vydalo Studio REMA´93 z České Lípy.