Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Knihovnička Lužických hor

Chráněná území ČR
Kolektiv autorů

Chráněná území ČR       Rozsáhlá encyklopedie chráněných oblastí v České republice je rozdělena do 13 dílů, které přibližně odpovídají současným krajům. Jednotlivé díly jsou dále rozčleněny do kapitol podle okresů a chráněných krajinných oblastí. U každé z nich je uvedena celková přírodovědná charakteristika, na kterou navazuje podrobný přehled všech maloplošných území s detailním popisem a seznam památných stromů. Text je doplněn velkým množstvím přehledných i detailních mapek a kvalitních fotografií.
      Oblast Českolipska a Lužických hor je zpracována ve svazku Liberecko, okrajové oblasti na západně jsou popsány ve svazku Ústecko.

      Encyklopedii vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Svazek Ústecko vyšel v roce 1999, svazek Liberecko v roce 2002.

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2019.