Báje a pověsti ze severních a západních Čech

Jan a Tomáš Linhartovi

Autoři knížky shromáždili téměř 250 starých pověstí z oblasti českého pohraničí od Chebu přes Chomutovsko, Teplicko, Děčínsko a Litoměřicko až po Liberec. Rozsáhlá sbírka lidových pověstí vznikla ze starých, většinou německy psaných textů, které již koncem 19. a počátkem 20. století shromáždili a zapsali tehdejší sběratelé pověstí, učitelé a vlastivědní badatelé. Staré příběhy byly nyní přeloženy do češtiny a převyprávěny současným jazykem. Výsledkem je velice příjemné čtení pro volné chvíle. Text knížky doplňují ilustrace akademického malíře Attily Vöröse.

Knížku vydalo nakladatelství Agave v Českém Těšíně v roce 2001.