Bezděz - vlastivědný sborník Českolipska

Většinou jednou ročně vydávaný sborník vychází od roku 1990 a přináší řadu článků od různých autorů, zaměřených na historii, přírodu a kulturní zajímavosti Českolipska. 4. číslo, vydané v roce 1996 bylo celé tematicky věnováno Chráněné krajinné oblasti Lužické hory.

Sborník vydává Vlastivědné muzeum v České Lípě ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Českolipska a okresními archivy v České Lípě a v Děčíně.