August Frind - životní příběh akademického malíře

Gabriela Jeřábková

Výpravná česko-německá kniha představuje krásnolipského rodáka a malíře Augusta Frinda, který žil v letech 1852-1924. Samostatná česká i německá část knihy má přes 80 stran a je doplněna volně vloženou brožurkou s reprodukcemi asi dvaceti Frindových obrazů, uložených dnes v rumburském muzeu.
Autorka knihy přibližuje čtenářům Augusta Frinda nejen jako malíře Krásnolipska, ale i jako vlastivědného badatele, básníka, ilustrátora a sběratele starožitností. Kniha začíná autentickými vzpomínkami Augusta Frinda na Krásnou Lípu v 19. století, další kapitoly jsou věnované malířovu dětství a studiím, hlavnímu období jeho tvorby v Mnichově (1886-1912) a jeho působení po návratu do Krásné Lípy. Text je doplněný bohatými poznámkami a množstvím fotografií Frindových obrazů, ukázek z jeho tvorby i dalších historických vyobrazení, dokreslujících dobu jeho života. Zajímavé jsou i ukázky z korespondence Augusta Frinda s Amandem Paudlerem ze Severočeského exkurzního klubu v České Lípě.

Knihu vydalo město Krásná Lípa v roce 2016.