Pověst o Landvašském kříži

(Landvašský kříž je na hřebenu Vysoké)

Kdysi dávno, snad někdy na počátku 19. století, procházel po hřebeni od Kozích hřbetů k Hornímu Sedlu jeden ze strážců zemské hranice, kterým se lidově říkalo hraniční myslivci nebo také landvaši (z německého landwachen - strážit zemi). Snad byl tehdy opilý, nebo se pomátl na rozumu, ale říká se, že když spatřil na jednom ze stromů u lesního rozcestí viset obraz Krista na kříži, vykřikl: "Komu může ten plechovej Kristus pomoci!" Strhl ze zad ručnici, zacílil a dobře mířenou ranou malovaného Spasitele prostřelil. Sotva však ozvěna jeho výstřelu v lesích dozněla, padl rouhající se landvach pod tíhou božího trestu na zem mrtev. Lidé se pak tomuto místu vyhýbali, protože na stromě visel prostřelený Ukřižovaný a po okolí bloudil zlý duch ztrestaného landvacha.