Památník u Horní Světlé

Vzpomínka na obránce hranic v Lužických horách v roce 1938

V sobotu 21. září 2019 se v Lužických horách uskutečnilo tradiční vzpomínkové setkání, které připomnělo tragické události roku 1938. Je tomu již 16 let, kdy byl na hraničním přechodu z Dolní Světlé do saského Waltersdorfu vybudován Jednotou Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi pomník československých hraničářů. Pomník připomínající příslušníky Stráže obrany státu a finanční stráže. Pomník připomínající odhodlání a boj za demokratické a svobodné Československo. Pomník připomínající boj, který se na tomto místě odehrál před 81 lety.
V krásný slunečný podzimní den, kdy babí léto ukázalo to nejlepší, co umí, jsme se v 10 hodin shromáždili na parkovišti v Horní Světlé u chaty Luž. Po krátkém úvodním proslovu jsme společně, stejnokrojovaní členové naší jednoty spolu s několika desítkami dalších účastníků vzpomínkové akce vystoupali na vrchol hory Luž. Počasí krásné, rozhledy z vrcholu přímo pohlednicové. Na Luži proběhlo nezbytné fotografování i diskuse.

 
Samotný odpolední ceremoniál začal ve 14 hodin u pomníku hraničářů. Důstojnou kulisu celé vzpomínce tvořili opět nejen dobově stejnokrojovaní příslušníci finanční stráže, armády, četnictva a policie, ale také příslušníci Čestné jednotky Policie České republiky z Liberce a vojáci z Krajského vojenského velitelství Liberec. Je obzvláště chvályhodné, že současná policie ani armáda nezapomíná na své vlastní tradice, neboť četníci, policisté i vojáci bojovali v roce 1938 bok po boku s finančníky v jednotkách Stráže obrany státu.
Vlastní pietní akt zahájil záznam vyhlášení mobilizace, tedy stejné hlášení, které 23. září 1938 ve večerních hodinách vysílal i Československý rozhlas. Po signálu trubače „Nastoupeno“ přivítal přítomné předseda Jednoty br. Tomáš Pilvousek. Následně promluvil br. Jaroslav Beneš. Ve svém projevu přiblížil přítomným historické souvislosti a důvody našeho setkání. Historickou část vzpomínky pak uzavřel br. Jiří Filip, který přednesl text poděkování, jenž zaslal všem příslušníkům finanční stráže 8. října 1938 ministr financí Dr. Josef Kalfus.

Vzpomínkový akt dále pokračoval položením věnců a kytic k pomníku a čtením několika náhodně vybraných jmen hraničářů padlých v roce 1938. Jména nakonec symbolicky zanikla v tónech vojenské večerky. Po odeznění Československé státní hymny z originální nahrávky ze září 1938, pronesl krátký pozdrav hejtman Libereckého kraje pan Bc. Martin Půta. Po něm přednesl krátkou zdravici i velitel KVVV Liberec plk. gšt. Ing. Miroslav Brázda a jako třetí promluvil zastupitel města České Lípy PhDr. Miroslav Hudec.
Na závěr celého pietního aktu proběhl křest naší nové publikace Finanční stráž na severu Čech, katalog z výstav. Publikaci, jejíž vydání podpořil Liberecký kraj, pokřtil hejtman Martin Půta spolu s autorem br. Jaroslavem Benešem. Tím byl celý vzpomínkový akt zakončen, s přítomnými se rozloučil předseda Jednoty br. Pilvousek a celý pietní akt ukončil vojenský signál „Odtroubeno".

Vzpomínky se účastnil značný počet diváků. Těší nás, že mezi obecenstvem jsou každý rok přítomni i potomci příslušníků finanční stráže z Lužických hor. Právě jejich otcové a dědové bránili se zbraní v ruce svobodu předválečného demokratického Československa.
Všem, kteří přišli, bychom rádi poděkovali a těšíme se na setkání zase za rok.

text: Jaroslav Beneš
Foto: Karolína Leiblová

 

Kdo má zájem o další informace, ať se obrátí na adresu: mbbb@seznam.cz. Děkujeme.