Památník u Horní Světlé

Vzpomínka na příslušníky Stráže obrany státu a Finanční stráže - Dolní Světlá, 22. září 2012

      V sobotu 22. září 2012 se v Dolní Světlé uskutečnilo již tradiční vzpomínkové setkání na příslušníky Stráže obrany státu a finanční stráže. Celé setkání organizovala Československá obec legionářská Jednota Mladá Boleslav. Letošní setkání u pomníku hraničářů ve Světlé bylo zahrnuto mezi oficiální celorepublikové akce ČsOL. Bohužel, z pražského ústředí se do Světlé nikdo nedostavil.
      V 10 hodin začala celá sobotní vzpomínková akce na parkovišti v Horní Světlé na Myslivnách, odkud jsme společně vystoupali na vrchol hory Luž. Účast obecenstva při výstupu na Luž byla velmi malá - počasí nám totiž nepřálo. Všude byla hustá mlha a lehce poprchávalo. Výstupu i celé akce se ale zúčastnili také stejnokrojovaní členové naší Jednoty a dále kamarádi z KVH 1. prapor SOS, KVH Česká Lípa a KVH osádky pěchotního srubu T-S63. Na vrcholu Luže tak opět stanuli příslušníci československé finanční stráže, četnictva a armády. Debatovali jsme o historii, o starých financích, o roku 1938 a přátelství a morálce, ale i o počasí. Také probíhalo nezbytné fotografování, i když této činnosti mlha příliš nepřála.

      Vlastní pietní vzpomínka u pomníku začala ve čtrnáct hodin. Počasí se naštěstí umoudřilo, dokonce vysvitlo i sluníčko. Krátká a malá sprška deště na konci vzpomínky již celkový dojem pokaziti nemohla. Důstojnou kulisu celému aktu tvořili opět jednak dobově stejnokrojovaní příslušníci finanční stráže, četnictva a armády, ale také příslušníci jednotky čestné stráže Policie České republiky z Krajského ředitelství v Liberci. V průběhu vzpomínky také zazněly autentické nahrávky z roku 1938. Vlastní pietní akt tak začal vyhlášením mobilisace, tedy stejným hlášením, které 23. září 1938 ve večerních hodinách vysílal i Československý rozhlas. Po přivítání přítomných ze strany předsedy naší Jednoty br. Tomáše Pilvouska promluvil br. Jaroslav Beneš. Ve svém projevu přiblížil přítomným historické souvislosti a důvody našeho setkání, připomněl ohromnou morální sílu, víru a přesvědčení našich předků, kteří bez ohledu na okolnosti bojovali za naši vlast, za Československo. Celý projev zakončil přáním, abychom si vážili svobody a demokracie a dokázali si ji udržet i v budoucnu.

      Po br. Benešovi promluvil Dr. Miroslav Hudec. Ve svém projevu vzpomněl Dr. Hudec nejen na osudný rok 1938, ale připomněl i problémy naší současné doby. Poté položili účastníci pietního aktu k hraničářskému pomníku květiny. Čtením několika desítek náhodně vybraných jmen padlých čsl. hraničářů z let 1938/1939 a následující čestnou salvou jsme si připomněli a uctili oběti našich předků, které nesmí býti zapomenuty. Po vyslechnutí krásných tónů Československé státní hymny z originální nahrávky ze září 1938 se s přítomnými rozloučil předseda naší Jednoty br. Pilvousek a celý pietní akt ukončil trubač signálem "Odtroubeno".
      Vzpomínkového aktu se účastnilo pouze asi 80 diváků. Je ovšem nutné podotknout, že počasí nám bohužel příliš nepřálo. Návštěvníkům byly také celé odpoledne k dispozici informační panely, které připravila naše Jednota, a které informovaly o historii finanční stráže v Lužických horách. Po skončení vzpomínkového aktu pokračovalo přátelské posezení a diskuse v restauraci Lužická Bouda na Myslivnách. Zde byl také do řad naší Jednoty slavnostně přijat nový člen, bratr Břeněk Henke.

      Zapsal: Jaroslav Beneš, místopředseda jednoty ČsOL Mladá Boleslav


Kdo má zájem o další informace, ať se obrátí na adresu: mbbb@seznam.cz. Děkujeme.