Památník u Horní Světlé

Vzpomínka na příslušníky Stráže obrany státu a Finanční stráže - Dolní Světlá, 1. října 2011

      V sobotu 1. října 2011 proběhlo na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf u pomníku Československých hraničářů již tradiční vzpomínkové setkání, na kterém jsme si připomněli události ze září roku 1938. V letošním roce uplynulo již také celých 8 let od doby, kdy jsme pomník na hraničním přechodu odhalovali. Čas běží velmi rychle.

      Letošní setkání započalo již více méně tradičně v 10.00 hodin setkáním v Horní Světlé na Myslivnách na parkovišti u chaty Luž. Byl nádherný, teplý, podzimní den. Téměř letní počasí podpořilo i velmi dobrý pocit z celého dne. Počasí nám letos opravdu přálo. Z Mysliven jsme tedy po desáté hodině vyrazili procházkou na horu Luž. Spolu s námi a obecenstvem šli nahoru i kamarádi z „Klubu vojenské historie 1. prapor SOS“ v dobových stejnokrojích četnictva, finanční stráže a policie. Na vrcholu Luže tak opět stanuli příslušníci československých bezpečnostních sborů, které tvořily oddíly Stráže obrany státu. Na vrcholu Luže se pak debatovalo o historii i o všem možném a to i s náhodnými turisty z obou stran hranice. Proběhlo zde i tradiční fotografování.

      Vlastní pietní akt začal u pomníku Československých hraničářů na hraničním přechodu ve dvě hodiny odpoledne. Důstojnou kulisu celému aktu tvořili opět kamarádi v dobových stejnokrojích armády, finanční stráže, četnictva a státní policie. Byly zde tak zastoupeny všechny složky SOS. Spolu s nimi drželi čestnou stráž u pomníku i policisté z Policejního ředitelství Liberec. Přítomnost příslušníků policie považujeme za velmi pozitivní. Četnictvo, státní policie i velká část finanční stráže byla sloučena po druhé světové válce v tehdejší Sbor národní bezpečnosti, ze kterého po roce 1989 vznikla stávající Policie České republiky. Policie tak navazuje na svoji historii. Doufejme, že účast policistů se bude dít i v příštích letech.
      Z významných hostí jsme přivítali senátora Parlamentu České republiky za Českolipsko a krajského zastupitele Ing. Karla Kapouna, pana starostu Mařenic Petra Tlustého a PhDr. Miroslava Hudce, dlouholetého zastupitele města Česká Lípa, publicistu a příznivce Československé obce legionářské.

      Pietní akt začal záznamem vyhlášení mobilisace Československé branné moci ze září 1938. Poté přivítal všechny přítomné předseda naší mladoboleslavské jednoty ČsOL Ing. Tomáš Pilvousek. Pan senátor Kapoun krátce pozdravil přítomné, mluvil poměrně krátce, ale zato výstižně. Pak následoval hlavní projev Ing. Jaroslava Beneše, místopředsedy jednoty ČsOL Mladá Boleslav, který seznámil přítomné s historickými událostmi a souvislostmi. Po projevu položili účastníci pietního aktu k hraničářskému pomníku květiny. Po položení květin, do naprostého ticha, začalo čtení jmen padlých hraničářů z roku 1938. Jména padlých příslušníků finanční stráže byla čtena ze tří stran za hrobového ticha, což velice zapůsobilo na všechny přítomné. Nebylo možné přečíst všechna jména padlých a tak po několika minutách bylo čtení přerušeno tóny vojenské večerky. Při těchto teskných tónech jsme si v duchu vzpomněli i na pana Jana Rejchrta, našeho přítele a bojovníka ze Světlé, ale i všech dalších hraničářů. Na závěr celé vzpomínky se s účastníky rozloučil br. předseda Ing. Tomáš Pilvousek. Poté zazněla hymna naší vlasti, Československé republiky. Slyšeli jsme nahrávku hymny, která byla pořízena v kritickém září 1938. Celý vzpomínkový akt pak definitivně ukončil vojenský signál „odtroubeno“. Vzpomínkového aktu se účastnilo zhruba 100 diváků.

      Po skončení vzpomínkového aktu pokračovalo přátelské posezení v restauraci Celnice v Dolní Světlé. Restaurace se nachází v budově, kde byl dříve umístěn inspektorát a oddělení finanční stráže.
      Ku příležitosti letošního setkání byla naší jednotou vydána i brožura „Celní úřad v Horní Světlé a rok 1938.“, jejímž autorem je Ing. Jaroslav Beneš.
      Celé sobotní setkání bylo ukončeno v podvečerních hodinách.

      Zapsal: Jaroslav Beneš, místopředseda jednoty ČsOL Mladá Boleslav

Kdo má zájem o další informace, ať se obrátí na adresu: mbbb@seznam.cz. Děkujeme.